Startpagina
Favorieten

Quiz


 
FEESTDAGEN

Welke beschrijving hoort bij welke feest- of herdenkingsdag en datum?
1. 1906 Anna Jarvis moeder had 11 kinderen. Deze werkte hard, maar toch gingen7 kinderen dood nog voordat ze zelf op de 2e zondag van mei 1906 overleed. Om haar (en veel andere vrouwen) te eren, besloot Anna een herdenkingsdag te organiseren.
2. In Hotel De Wereld van Wageningen bespreekt de Duitse opperbevelhebber Blaskowitz in mei 1945 de capitulatie (overgave) van de Duitse troepen in Nederland met de Canadese generaal en bevrijder Foulkes en namens ons land Prins Bernhard. Blaskowitz vraagt 24 uur bedenktijd maar tekent dan de overgave.
3. Bijbel: “En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had”. Maria Magdalena vertelde anderen hoe Jezus uit zijn dood opgestaan was en aan haar verschenen, maar de meesten geloofden haar niet.
4. New York: In 1910 gaan werkende vrouwen in de textielindustrie in staking voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Zij eisen “Brood en Rozen”. In 1917 volgen textielarbeidsters in het Russische Sint-Petersburg op precies dezelfde datum dat voorbeeld.
5. Het na 29 of 30 dagen vieren van het einde van de Ramadan (de vastenperiode) door Islamieten. Mannen gaan ’s ochtends naar de moskee en op de rest van de dag worden zoete gerechten en lekkernijen zgegeten en geeft men elkaar en de armen cadeautjes. Veel vrouwen versieren hun handen met henna.
6. De Spaanse legerleider Alva verloor op deze datum ‘zijn bril’, ofwel ‘D’n Briel’. We leren op de basisschool dat we daarom een dag hebben dat iedereen elkaar voor de gek houdt. Maar …wie dat gelooft, wordt eigenlijk ook voor de dag gehouden. Want al lang voor Alva vierden de Duitsers ‘Narrentag’ en de Engelsen ‘All Foolsday’ op precies dezelfde datum…
7. De meeste mensen denken dat we Beatrix verjaardag vieren, maar eigenlijk is het de verjaardag van haar moeder Juliana. Op deze dag eren we in ieder geval wel het koninklijk huis.
8. Is de oorsprong het Latijnse woord carne vale (Vaarwel aan het vlees) of carrus navalis (strijdwagen waarmee een God uit de zee kwam)? Feit is dat het feest jarenlang vooraf is gegaan aan de Vasten. Dat feesten gebeurt nog steeds vooral in Brabant maar ook op de Antillen en in Rio de Janeiro. Het Vasten wordt niet zoveel meer gedaan.
9. Franciscus van Asisi kwam tijdens zijn leven op voor het lot van zwervers en dieren. Het verhaal ging zelfs jarenlang dat hij dieren zo goed begreep dat hij ermee kon praten. Hij werd na zijn dood heilig verklaard. Zijn sterfdag in 1226 heeft sinds 1930 een nieuwe betekenis.
10. Het op een speciale manier bereiden van haring heet haring kaken. In Nederland was dit voor en na Napoleon jarenlang alleen voorbehouden aan vissers uit een klein aantal (Maas)steden. Toen Scheveningen, Katwijk en anderen dit eindelijk ook mochten, ging de vlag uit. Dit wordt jaarlijks herdacht, al viert men nu vooral het binnenhalen van de eerste, Nieuwe Haring
11. Een bisschop in het Turkse bisschop die door wonderen te verrichten later heilig verklaard wordt, sterft . Later wordt zijn lichaam naar Genua (op dat moment Spaans) vervoerd. De wonderen die deze heilige voor kinderen verrichte, maakt dat bijv. Nederland en België hem nog jaarlijks herdenken.
12. Volgens katholieken overlijdt op deze dag om 3 uur ’s middags de 33-jarige Jezus nadat hij aan het kruis is geslagen op last van keizer Pontius Pilatus. Jezus Christus brengt daarmee een offer en verlost volgens de Christelijke traditie de mensen van de zonde.
13. Als Sonora Smart Dodd geboren wordt, overlijdt haar moeder in het kraambed. Als Sonora volwassen is, wil ze haar vader, een oorlogsveteraan eren. Dit gebeurt voor het eerst in 1910 in Washington.
14. Dat dit feest eind december gevierd wordt, komt waarschijnlijk omdat de Christenen deze feestdatum van de heidenen hebben overgenomen die dan ook altijd feest vierden. Een Australisch onderzoeker heeft pas berekend dat Jezus 2 jaar voor onze jaartelling en ook nog in juni geboren is. Maar toch vieren wij het gewoon in december.
15. De nationale vlag hangt halfstok en er worden 1 of 2 minuten stilte gehouden om 8 uur ’s avonds om de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar tegenwoordig van àlle oorlogen te herdenken.
16. Lang geleden werd op deze datum het begin van de lente gevierd en Christenen zagen het een tijdlang als een bid- en boetedag. Nu is het een dag die in de meeste landen het begin van een nieuw kalenderjaar is, al zijn er volken (bijvoorbeeld Chinezen) die daarvoor nog steeds een andere datum (en vaak ook een andere jaartelling) gebruiken.
17. 70 dagen na het einde van de Ramadan slachten moslims op eigen wijze schapen. Het vlees wordt door hen gegeten en verdeeld onder armen, buren en familieleden. De islam viert dit grote feest ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God.
18. De rechten van kinderen tot 18 jaar zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind. De landen die dat Verdrag hebben ondertekend moeten kinderen beschermen tegen misbruik, kinderarbeid en het inzetten van kinderen als soldaat.
19. Bijbel: 40 dagen nadat Jezus opgestaan is uit de dood, stijgt hij in een wolk op naar de hemel om de plaats naast God in te nemen. Hij belooft ooit op dezelfde wijze terug te keren op aarde.
20. Op Moving Day worden alle arbeidscontracten in Amerika vernieuwd. In 1886 reden voor ruim 300.000 arbeiders om het werk neer te leggen en te staken voor een 8-urige werkdag. Later vinden op deze dag vooral in communistische landen grote parades plaats.
21. “Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op de hoofden van de discipelen (apostelen) vertoonden zich tongen als van vuur. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken.” Vanaf dat moment werd het Evangelie verkondigd en doopten de eersten gelovigen zich als Christenen.
22. Hemelvaartsdag valt altijd op ...
23. Na Carnaval start volgens de katholieken een periode van 40 dagen vasten tot aan ...
24. Wie wordt op de 11e van de 11e om 11 minuten over 11 in veel plaatsen benoemd?
25. Volgens de Christenen zitten Jezus en de apostelen aan het Laatste Avondmaal op ...
26. Welke dag hoef je nooit naar school?
27. Hoe lang duurt onze zomervakantie?
28. Op welke dag hoef je nooit naar school?
29. Wat is waar:
30. Ieder land heeft zijn eigen tradities. Zo is 14 juli een feestdag in ...
31. Bij welk feest horen eieren?
32. Wanneer is het Prinsjesdag?