Startpagina
Favorieten

Interview


 
Omschrijf 33 jaar Effent in één zin?<br />
Poeh, ik was hier al als scholier en ben hier in 1981 begonnen te werken bij Van Duvenvoorde, een van de voorgangers waaruit Effent is voorgekomen. Dat maakt bij elkaar 33 jaar dus ja, Effent is tot nu toe wel mijn leven !<br />
Omschrijf 33 jaar Effent in één zin?

Poeh, ik was hier al als scholier en ben hier in 1981 begonnen te werken bij Van Duvenvoorde, een van de voorgangers waaruit Effent is voorgekomen. Dat maakt bij elkaar 33 jaar dus ja, Effent is tot nu toe wel mijn leven !


Klik op de foto!
VAN LEERLING TOT DIRECTEUR:'HET GEZICHT VAN EFFENT' VERTREKT
Geplaatst op vrijdag 28 november 2014

Zijn naamsbekendheid is nooit gemeten in het Oosterhoutse, maar wie de gemeente een beetje kent, kent zeker Jaap Oomen. Anders dan dit imago misschien doet vermoeden, was Oomen een directeur die in tegenstelling tot veel collega’s van andere onderwijsinstellingen, vooral veel op zijn eigen school te vinden was. Of zoals een leerlinge het vorig jaar nog verwoordde in het Weekblad van Oosterhout: ‘Hij kent al zijn leerlingen, waar maak je dat nog mee!’

Oomen is met respect gesproken nog een directeur ‘van het traditionele soort’. De platte organisatiestructuur maakt dat de directie en verder niemand anders de zeggenschap heeft. Het rooster veranderen, een kleine bestelling doen, maar ook de inrichting van het onderwijs, het aannamebeleid – alles verloopt via directeur Oomen. Toch vertrekt hij geenszins met de beeldvorming van alleenheerser of dictator, de goedlachse Oomen zoekt juist altijd de menselijke maat, bij de leerlingen even zo goed als zijn collega’s.  Een huwelijk van een personeelslid of een begrafenis van diens familielid, Oomen is er ‘als vanzelfsprekend’ bij.

Wie vooral in de laatste 11 jaar zó het gezicht van Effent is geworden, mag het ook wel (zonder anderen tekort te doen) als ‘zijn’ school beschouwen. In bijgaand interview vat hij de werkzame periode van 33 jaar hier samen als ‘zijn leven’.  Effent heeft het onder Oomen gewoon goed gedaan. Deels tegen de demografische trends in is het leerlingenaantal gestaag gegroeid, bijna 100 scholieren komen zelfs dagelijks uit Dongen gefietst om onderwijs te volgen op de Mavo van Oosterhout. Financieel wordt jaarlijks steevast met een plus afgesloten, wat ook maar weinig collega-directeuren in het ROC kunnen nazeggen. Oomen heeft verder weerstand geboden aan veel onderwijsveranderingen die vanuit Den Haag afgekondigd worden en meestal enkele jaren later alweer vervangen worden door nog modernere trends. De wijze van lesgeven had zich in zijn periode misschien wat meer mogen vernieuwen, maar daar tegenover staat weer een degelijke, gemoedelijke school waar iedereen elkaar kent en leerlingen nog binnenlopen zonder detectiepoorten of veiligheidsagenten te hoeven passeren. Een van zijn moeilijkste beslissingen was misschien wel dat ie onder het toenemend aanbod van vakken (nog meer taal, nog meer rekenen) het vak waar hij zelf ooit mee in het onderwijs begonnen is, godsdienst, moest afschaffen.

Een aantal van deze onderwerpen komt voorbij in bijgaand interview (klik op de foto) dat de Leerlingenraad bij wijze van afscheid met haar scheidend directeur had. Die leerlingen hebben er wellicht een rolmodel bij gekregen want Japie Oomen was zelf ooit ook gewoon een Mavoscholier hier die het dus uiteindelijk geschopt heeft tot een bekend en alom gewaardeerd directeur.